מדיניות פרטיות ותנאי שימוש
 • מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר אדר פיננשיא סוכנות לביטוח  –

אנו מודים לך כי בחרת להשתמש באתר האינטרנט של אדר פיננשיא סוכנות לביטוח פנסיוני 2010 בע"מ (להלן: "הסוכנות") 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מתוך טעמי נוחות אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

אנא קרא בעיון רב את תנאי השימוש. מסמך זה מהווה הסכם לשימושך באתר ובמחשבוני הסימולטור שבאזור האישי המיועד לסוכני המשנה של הסוכנות, ולהסכמתך לקבל תעריפים ועדכונים שוטפים, לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף), לקבלת הצעות לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.

 

הגנת הפרטיות ואבטחת המידע

כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. 

מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו.

שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים או השירותים שרכשתם באמצעותנו. 

במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק הסוכן שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם.   

אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. 

הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. 

כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. 

נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- גב' עדי לוי בדוא"ל: adi@adar-fin.co.il  

הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה. 

הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. 

האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של חברות אחרות וכן קישורים לספקי שירות. הסוכנות אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי כל השירותים של הסוכנות בלבד, אלא אם נקבעה מדיניות אחרת לגבי אותו שירות. אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותכם ולא כהמלצה של הסוכנות לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. הסוכנות אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. הסוכנות אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליטו לבקר באתרים מקושרים, אתם עושים זאת באחריותכם בלבד. בנוסף, שימושכם באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים עליהם, לרבות מדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים.

על מנת להעניק שירות מהיר ויעיל יותר, לזהותכם בכניסה חוזרת לאתר מבלי למלא מחדש פרטים אישיים שונים שנתבקשתם למלא בעבר, הסוכנות עושה שימוש בטכנולוגית Cookies / עוגיות  שהיא סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן של הגולשים. כלים אוטומטיים אלו אוספים מידע כללי אודות משתמשי האתר ואודות שימושם באתר. הטכנולוגיה מאפשרת בין היתר לנטר את הפעילות שהנכם מבצעים באתר ולשפר את חווית הגלישה והשירות באופן פרסונלי עבורכם. באמצעות טכנולוגיה זו הסוכנות מקבלת מידע אודות פעילותכם באתר וכן מידע לגבי המחשב או הטלפון החכם ממנו נעשית הגלישה כגון: גרסת מערכת ההפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת טעינת הסוללה, מיקום ועוד. על בסיס המידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה זו הסוכנות רשאית לפנות אליכם בין היתר למטרות שירות, שיווק (בכפוף להוראות הדין) ולמטרות אחרות על בסיס הפעולות שביצעתם באתר או על בסיס מידע המתקבל מהעוגיות או באמצעותן. 

הימנעות מ"פישינג"

הסוכנות מקפידה לבצע רישום מפורט של הפעולות המבוצעות במערכותיה ולשמור אותן לאורך זמן. כמו כן מופעלים בסוכנות אמצעי ניטור והקלטה שמאפשרים איתור פעולות חריגות ותיחקורן בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע. 

הסוכנות לא תפנה לעולם ללקוחותיה בדוא"ל בבקשה למסור את הקוד האישי הסודי שלהם או כל פרט אישי או מזהה אחר, לרבות פרטי אשראי באמצעות המייל.  

לכן אין להיענות בדוא"ל לכל בקשה מסוג זה המתקבלת באמצעות דוא"ל "בשם הסוכנות" ואין למסור את שם המשתמש והסיסמא או כל פרט מזהה אחר לאף גורם.

אם קיבלתם הודעה "דחופה" המורה לכם למסור את פרטי האימות האישיים שלכם תוך איום בפגיעה בשירות אם לא תמסרו את הפרטים, או הודעה המאיצה בכם להחליף סיסמא או למסור אותה מסיבה כלשהי, זוהי הודעה חשודה ואסור לכם להיענות לה. בדקו את הכתובת שממנה הגיעה ההודעה ודווחו לנו ללא דיחוי על ההודעה החשודה לכתובת: adi@adar-fin.co.ilC:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\S6KJVSJI\pratim@shlomo-bit.co.il

במידה ומסרתם באתר המתחזה מידע הקשור לחשבון בנק או כרטיס אשראי, יש ליידע את הבנק או את חברת האשראי ולקבל מהם את הנחיותיהם. במידה ונמסר באתר המתחזה שם משתמש ו/או סיסמא לאתר, יש להחליפם באופן מידי.

הסוכנות משתמשת באמצעים מתקדמים לשם אבטחת המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. הסוכנות אינה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וזאת, כל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים. הסוכנות לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים של הסוכנות ו/או למחשבים שלה, כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לחברות הביטוח ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע

שימוש באתר ובמחשבונים באזור האישי

המחשבונים שבאזור האישי, מסופקים לשימושו של סוכן הביטוח בלבד והם שייכים לסוכנות.  

פרטים אישיים אשר יוזנו למחשבונים ישמשו אך ורק לצורך חישוב תעריפי פרמיה. פרטים אלה נשמרים על ידי הסוכנות במאגר מידע רשום כדין. חשוב לציין, כי אינך חייב למסור את הפרטים אך ללא מסירת הפרטים  לא תוכל להשתמש בשירותים אלה. 

במסירת הפרטים, הנך נותן הסכמתך לסוכנות לאסוף ולהפיק את המידע , ולעשות שימוש במידע , כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובמחשבונים, לרבות העברתו לחברות הביטוח, או לרגולטורים ורשויות החוק בכפוף להצגת צו שיפוטי או בכפוף לכל חוק או תקנה המורים לסוכנות לעשות כן. 

כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה בלבד, ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך המלצה, חוות דעת, שיווק, או ייעוץ, ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוני ובצרכים האישיים והספציפיים של כל לקוח, אשר ייערך על ידי חברת הביטוח בה יבחר לרכוש את הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין התעריפים המוצגים במחשבונים לבין התעריפים של חברת הביטוח, יקבעו תעריפי חברת הביטוח ולסוכנות לא תהייה אחריות לגבי קביעתה הסופית של חברת הביטוח.

הצהרות המשתמש

ההחלטה להשתמש באתר או במחשבונים והאחריות על תוצאות השימוש בהם הנה על המשתמש בלבד, הסוכנות לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא. 

השימוש במחשבונים כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. שים לב, כי אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים או בדויים, וכן אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש במחשבונים, וכן לפגוע ביכולת לספק לך שירות מלא.

המשתמש אחראי על אבטחת המידע המצוי על גבי מחשבו ו/או מכשירו הסלולארי/ ו/או על כל מכשיר אחר באמצעותו יעשה המשתמש שימוש באתר, על ידי שימוש באמצעים מקובלים וסבירים כגון תוכנת "אנטי-וירוס", שימוש בסיסמא להגנה על קבציו ונעילת מכשירו על מנת למנוע שימוש של צדדים שלישיים במחשבו ו/או במכשירו הסלולארי.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימושים אסורים באתר או במחשבונים שבאזור האישי. כל הזכויות בתוכן המופיע באתר שייכים במלואם לחברה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר. התוכן נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס מידע כלשהו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של הסוכנות, מראש ובכתב. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו. יובהר, כי תנאים אלה חלים על מכלול השימושים האפשרי באתר או במחשבונים, באמצעות מחשב או טלפון סלולארי או מכשיר אחר. 

המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את הסוכנות או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם השירות.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל שימוש אשר נועד להגביל, להפריע או למנוע את פעילות האתר ו/או את שימושם של משתמשים אחרים באתר, הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תקנון השימוש של האתר ושל תנאי השימוש הללו. הסוכנות תהיה רשאית לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין על מנת למנוע כל פעילות מפרה, וזאת מבלי שפעולות כאמור ייגרעו מכל סעד אחד העומד לסוכנות לפי כל דין כנגד השימוש המפר.

הנך מצהיר, כי כל המידע שנמסר על ידך במסגרת השימוש באתר הינו נכון, שלם ומדויק. ידוע לך כי לצורך מתן הצעות הביטוח במסגרת המחשבונים באתר, מסתמכת החברה על נתוני חברות הביטוח, ועל נכונות ושלמות המידע שנמסר על ידך.

הנך מסכים כי במסגרת בקשה להצעת מחיר ו/או בקשה לקבלת מידע בו מסרת את פרטיך האישיים לרבות פרטי ההתקשרות אתך, תוכל הסוכנות להעביר את בקשתך לצד ג' בכדי לנסות ולתת מענה לאותה בקשה או כדי מענה משלים לפי ראות מקבל הפרטים גם אם איננה תואמת לפרטי הבקשה/הפניה.

הנך מצהיר כל המידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק, וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי הסוכנות וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון: חברות ביטוח) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות . הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:

 1. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
 2. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין למפעילת האתר ובין למשתמשים אחרים.
 3. העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).
 4. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
 5. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
 6. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
 7. לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
 8.  קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).
 9. שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
 10. לפעול בשם אחרים או להתחזות לאדם אחר.
 11. לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

 

הצהרות הסוכנות 

השימוש במחשבונים באזור האישי באתר, אינו מהווה משום הצעה, שידול או ייעוץ לבצע עסקאות עם החברה ו/או כל גורם אחר, למעט במקרה בו צוין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח. התעריפים הסופיים נקבעים על ידי חברת הביטוח בלבד בכפוף לחיתום אישי. הסוכנות אינה אחראית להחלטתה הסופית של חברת הביטוח.  

השירותים המוצעים באמצעות המחשבונים, לרבות הצעות לביטוח, נוסחים של פוליסות,  ותוכניות נוספות אינן מפרטות את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי הסוכנות והינם לצרכי המחשה בלבד. עדכניות המידע במסגרת השירות באתר היא בהתאם למידע המעודכן המצוי במערכות של חברות הביטוח. אם תהיה קיימת סתירה בין המידע שהתקבל בעת שימוש באתר לבין מידע המצוי בידי חברות הביטוח, המידע המחייב יהיה זה המצוי בידי חברות הביטוח.

מחשבוני הביטוח באתר מיועדים לשימוש אישי בלבד. שימוש לעניין זה – לרבות ביצוע השוואת מחירים באמצעות במחשבונים השונים וקבלת הצעת מחיר לרכישת פוליסה. כל שימוש כאמור של סוכן או משתמש עסקי אסור ובמקרה של שימוש שאינו אישי או שימוש הנחזה לאישי הרי שמבלי לגרוע מכל סעד העומד לסוכנות, הסוכנות רשאית להפסיק השימוש המפר לאלתר וללא התראה כלשהי.

בכפוף לתנאי השימוש הללו, כל אדם, שהינו בגיר, ובעל כשרות משפטית רשאי לעשות שימוש במחשבונים לצורך אליו נועד המחשבון ולשם קבלת מידע על שירותי ביטוח המסופקים במסגרת האתר.

הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לברור לאיזה משתמשים להגיש הצעות והיא יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא לסרב להציע הצעות לביטוח.

יודגש כי גם במקרים בהם הוצג תעריף חברת הביטוח הניתן לבחירה, ייתכן ובתהליך החיתום תידחה עסקת הביטוח מצד חברת הביטוח. מכיוון שחלק מן הצעות המחיר המוצגות באתר נמסרות לנו על ידי צדדים שלישיים, או שהן מוקלדות ידנית ממקורות בהן חברות הביטוח מפרסמות את תעריפיהן תיתכנה טעויות הקלדה או אי דיוקים בהצעת המחיר. הסוכנות עושה ככל שביכולתה למנוע טעויות אילו ומבקשת לעדכנה באמצעות טופס "צור קשר" , או בכל דרך אחרת המוצעת באתר לפניות הציבור, על כל הבדל בין המחיר המוצע באתר, לעומת המוצע בפועל על ידי חברת הביטוח.

מספר תשלומים מקסימאלי – בחלק ממחשבוני הביטוח שבהם התעריף המוצג הוא לשנת ביטוח אחת, מוצג נתון מספר התשלומים המקסימאלי האפשרי. 

קיום הביטוח – מוצהר ומוסכם בזאת כי האסמכתא היחידה לקיום ביטוח מכל סוג שהוא הינה פוליסת ביטוח. אין לראות בשליחת בקשה לביטוח ו/או הצעה לביטוח או שימוש במערכת האתר כאישור לקיום ביטוח. למען הסר ספק, האסמכתא היחידה לכיסוי ביטוחי הינה פוליסת ביטוח תקפה.

כל הצעת מחיר לרכישת שירותי ביטוח במסגרת האתר תהיה כפופה לתקנון השימוש של האתר, לתנאי השימוש הללו וכן לתנאים הספציפיים של הצעת המחיר ושל פוליסת הביטוח הרלוונטית.

הצעת המחיר הניתנת למשתמש וכן הפוליסה אשר ייתכן ותירכש בעקבות קבלת הצעת המחיר מבוססות על המידע שנמסר על ידי המשתמש באתר. הסוכנות אינה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למשתמש עקב מתן מידע שגוי ו/או בלתי שלם אשר נמסר על ידו.

יודגש, כי תנאי פוליסות הביטוח אשר מציעות חברות הביטוח המוצגות באתר שונות זו מזו. הסוכנות איננה אחראית להבדלים אלו, ובאחריות הבלעדית של המשתמש לתן את דעתו להבדלים כאמור בעת השוואה בין הצעות מחיר שמועברות אליו, או להתייעץ עם סוכן הביטוח. במקרים בהם לא קיים מידע נוסף בעניין תנאי הפוליסה, באחריות המשתמש לדרוש לקבלן מסוכן הביטוח או מחברת הביטוח .

כן יודגש, כי הסוכנות אינה מתחייבת כי בכל שימוש במחשבוני הביטוח יוכל המשתמש לקבל את כל הצעות הביטוח המבוקשות מכל חברות הביטוח המופיעות באתר.

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא לסרב להציג הצעות לשירותי ביטוח למשתמש כלשהו באתר.

 

זכויות שימוש וקניין רוחני 

השימוש באתר ובמחשבונים המצויים באזור האישי באתר, מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות שלשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת , התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט. 

משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה וחוסים אינם רשאים להשתמש בסימולטור בעצמם, אלא באמצעות אפוטרופוסם החוקי. 

האתר והמחשבונים מכילים חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (download)או "שליפה" לצורך שימושו האישי בלבד.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר (Upload), לשלוף, לשדר להפיץ, לפרסם מידע, או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחר את השימוש באתר. 

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו החברה. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גפי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

נוסף על כך, אינך רשאי לנסות לפגוע באבטחת המידע במחשבונים או של כל רשת או שרת שבשימוש הסוכנות, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע של הסוכנות, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, או פריצה למחשבונים או למערכות הסוכנות;

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות הסוכנות על פי כל דין, הסוכנות רשאית להפסיק לאלתר גישת משתמש אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש באתר, ללא כל הודעה מוקדמת. 

 

הגבלת אחריות 

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי הסוכנות ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר, המחשבונים ותוכנם, יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתם, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר או בסימולטור ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו וכל תוכנו של האתר.

 

בשירות יופיעו תכנים שונים. בחלקם תכנים שמקורם בסוכנות ו/או תכנים אחרים שמקורם בצדדים שלישיים אחרים כגון חברות ביטוח. הסוכנות עושה מאמץ רב כי התכנים יהיו ברורים ומדויקים אולם הסוכנות אינה אחראית לטעויות, להשמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים, העלולים להתרחש בתכנים כאמור. כמו גם במקרה של הצגת נתונים או קבלת החלטה כלשהי לרכישת שירות אחר יש לקרוא את כל תנאי השירותים המוצעים על ידי נותן השירות הרלוונטי.  

המשתמש באתר ובמחשבונים, מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הסוכנות, מנהליה, נושאי משרה שבה, בעלי מניותיהם, עובדיהם והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר או במחשבונים, בניגוד לתנאי השימוש.

הסוכנות לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש, לרבות בגין אובדן מידע ו/או כתוצאה מניתוקים, שיבושים ו/או תקלות אחרות בקשר עם העברת מידע באופן ממוחשב.

הסוכנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למחשב ו/או לציוד אחר של המשתמש כתוצאה מהשימוש שלו באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבו של המשתמש, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של הסוכנות.

על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו. לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב תהא סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל עניין הנובע מתנאי השימוש ומהתנאים המיוחדים או בקשר אליהם.

 

שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש

הסוכנות רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות באמצעות האתר או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

כן, רשאית הסוכנות, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר. 

 

בברכת גלישה מהנה ומועילה.

ט.ל.ח

עודכן לאחרונה: 30 במארס 2021שדה אליהו 2 , ראשון לציון
ראשון לציון 7528863

טלפון: 03-9520400
וואטסאפ: 054-2370400
פקס: 03-9520300

מייל: info@adar-fin.co.il
בימים א' – ה'
בין השעות 17:00 – 08:00

הצטרפות לניוזלטר

הצטרפו עכשיו לקהילת הניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים  על חדשות אירועים וטיפים.